Artiklite ja stendiettekannete esitamisvorm

Soovin osaleda:*

Esitaja andmed:

Eesnimi:*
Perekonnanimi:*
Asutus:*
Telefon:*
E-post:*
Teiste autorite nimed (kui neid pole, kirjuta seda):*
Artikli või stendiettekande pealkiri:*
Artikli või stendiettekande lühikokkuvõte:*
Artikli või stendiettekande lisamine failina:Kui faili saatmisega tekib probleem, võta palun ühendust evelin@publicon.ee