Programme

Conference "Terve loom ja tervislik toit 2015" will be held from 4th to 15th of March at Estonian University of Life Sciences assembly hall (Kreutzwaldi 1a, Tartu). There will be plenary and parallel sessions on both days of the conference. Conference dinner will be held at the Café Shakespeare (Vanemuise 6, Tartu).

 

TERVE LOOM JA TERVISLIK TOIT 2015                                                                             

KOLMAPÄEV, 4. MÄRTS

 

PLENAARSESSIOON – Moderaator: Marko Kass

09.00-10.00

Registreerimine, tervituskohv

10.00-10.05

Avasõnad (EMÜ rektor Mait Klaassen)

10.05-10.30

Ülevaade veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadustegevus (Riho Gross, EMÜ)

10.30-11.00

Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvõimalused (Toomas Kevvai, Põllumajandusministeerium)

11.00-11.30

Põllumajandusettevõtte juhtimiskogemusest Kehtna Mõisa OÜ näitel (Märt Riisenberg, Kehtna Mõis OÜ)

11.30-12.00

Viime Eesti piimatooted uutele turgudele (Anne Sulling, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)

12.00-13.00

LÕUNA

13.00-13.30

Tervislik toit (Raivo Vokk, Tallinna Tehnikaülikool)

13.30-14.00

Eesti vesiviljeluse arengukava, prioriteedid ja finantsperioodi 2014-2020 meetmed (Hannes Ulmas, Eve Külmallik, Põllumajandusministeerium)

14.00-14.30

Lüpsiplats versus lüpsirobot (Tõnu Post,  Kõljala Põllumajanduslik OÜ, Aasta Põllumees 2013)

14.30-15.00

Maisisilo lüpsilehmade söödaratsioonis (Olav Kärt, EMÜ)

15.00-15.30

KOHVIPAUS

TOIDUTEHNOLOOGIA JA -HÜGIEENI PARALLEELSESSIOON

LOOMAKASVATUSE JA VETERINAARIA PARALLEELSESSIOON

 

Moderaator: Katrin Laikoja

 

Moderaator: Marko Kass

15.30-16.00

Toidu säilimisajad ja nende määramine (Mati Roasto, EMÜ)

15.30-16.00

Proteiinsöödad lüpsilehmade söödaratsioonis (Meelis Ots, EMÜ)

16.00-16.30

Jahimoonast pärinev plii toiduahelas (Madis Leivits, EMÜ)  

16.00-16.30

Maheloomakasvatuses kasutatavate proteiinsöötade vatsas lõhustuvusest (Ragnar Leming, EMÜ)

16.30-17.00

Toidu allergeenide juhtimine toidukäitlemisettevõttes (Katrin Laikoja, EMÜ)

16.30-17.00

Kaera lisasöötmise mõju tiinusperioodil mahedalt kasvatatud uttede toitumusele, vere näitajatele ja jõudlusele  (Peep Piirsalu, EMÜ)

17.00-17.30

Eesti hübriidviinamarjadest valmistatud veinide keemiline koostis võrrelduna muu maailma veinidega (Priit Pedastsaar, EMÜ)

17.00-17.30

Lehmade söötmise korraldamisest robotlüpsiga farmides (Meelis Ots, EMÜ)

19.00

Õhtusöök etteregistreerumisega restoranis Shakespeare (õhtusöögi tasu on 25€)